สมาชิก|top สมัครสมาชิก|top ผลงาน|TOP กรมขนส่ง|top ผลงาน|top ผลงาน  

A A A

 

แผนทีทางด่วนกรุงเทพ

 

 

ขับเร็วที่ความเร็ว 120 กม./ชั่วโมง ได้แล้ว.. ประกาศนี้ออกมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยเนื้อหาใจความ แอดมินแบ้งค์ ''เทพจีพีเอส'' ขอสรุปใจความสั้นอ่านเข้าใจง่ายภายใน 1 นาที สำหรับใครที่สองสัยสรุปจากสื่อต่างๆ.. เอ๊า.. มากองรวมกันตรงนี้เลย

 

ก่อนอื่นเราไปดูภาพอธิบายด้านล่างก่อนครับ ภาพด้านล่างคือยานพาหนะที่ถูกอนุมัติให้วิ่งความเร็วที่ 120 กม/ชั่วโมง.. จะเห็นได้ว่าในตรารางมีแค่รถประเภทเดียวเท่านั้นที่ถูกอนุมัติให้ใช้ความเร็ว 120 กม/ชั่วโมงได้คือรถสี่ล้อ

 

ผ๊างงง.. สำหรับชาวนักซิ่งรถบรรทุกอาจจะต้องผิดหวังเล็กน้อย .. ใครที่คิดว่ารถบรรทุกหรือรถโดยสารจะโดนปลดล็อคความเร็วได้นั้น รอไปก่อนคาดว่าน่าจะมีตามมาเร็วๆ นี้แน่นอนอย่าลืม >> เซฟเก็บไว้

 

กฎหมายความเร็วใหม่

ขับเร็วแค่ไหนไม่โดนจับ


 

 

สรุปสั้นๆตามประกาศราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ออกมานั้นคือให้ยานพาหนะ (4ล้อ) ประเภทรถเก๋ง, หรือรถโดยสารส่วนบุคคลเท่านั้นที่สามารถวิ่งที่ความเร็ว 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ได้ส่วนรถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10 ล้อ, หรือรถโดยสารสาธารณะยังถูกควบคุมความเร็วตามกฎหมายกำกหนด

 

ถึงแม้ประกาศจะออกมาพอให้ได้ดีใจสำหรับขาซิ่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าถนนทุกเส้นจะให้ใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ได้ทั้งหมดก็เพราะว่าเส้นทางที่เปิดให้ทดสอบใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง นั้นมีเส้นเดียวโดยแบ่งเป็นสองระยะ..

 

จับความเร็ว120

 

 คือ

  1. ระยะที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 50 กิโลเมตร

 

  1. ระยะที่ 2 จังหวัดอ่างทอง – จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 100 กิโลเมตร

 

สรุปแบบให้กระชับได้ใจความคือ.. ตอนนี้กรมขนส่งบังคับแค่ให้รถสี่ล้อเท่านั้นที่เข้ามาร่วมทดสอบ และใช้ความเร็วดังกล่าวได้ แต่หากอนาคตเกิดผลดีมากกว่าผลเสียคาดว่าลำดับต่อไปอาจจะเป็นกลุ่มรถโดยสารและรถขนส่งต่างๆ

 


 

ประกาศขับรถเร็ว120

ประกาศขับรถเร็ว 120

ขับรถ120km ที่ไหนบ้าง

 

 

อ้างถึงเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียด สำคัญอาทิ

 

ข้อ ๓ อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทตามข้อ ๒ มีดังต่อไปนี้

(๑) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่ง คนโดยสารเกินสิบห้าคน ให้ใช้ความเร็วไม่เกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง

(๒) รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน หกสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง

(๓) รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่รถจักรยานยนต์ ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่สี่ร้อยลูกบาศก์เชนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกินหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง

(๔) รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง

(๕) รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสาร เกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ให้ใช้ความเร็ว ไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง

(๖) รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกินสี่สิบห้ากิโลเมตร
ต่อชั่วโมง

(๗) รถอื่นนอกจำกัด (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้ใช้ความเร็วไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ หากรถดังกล่าวอยู่ในช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่ำหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัย มีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น


 

🚔 วิ่งเร็ว 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ได้แล้ว... ! กฎหมายปลดล็อคเรียบร้อย.. เริ่มใช้ความเร็วบนถนนได้ 11.03.2021 #รถบรรทุกรอ (รอไปก่อน) #4ล้อเล็กพุ่งได้เลย
.
เนื้อหาเต็ม คลิก >>
.
บเร็วที่ความเร็ว 120 กม./ชั่วโมง ได้แล้ว.. ประกาศนี้ออกมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยเนื้อหาใจความ แอดมินแบ้งค์ เทพจีพีเอสขอสรุปใจความสั้นๆดังนี้ครับ... ก่อนอื่นเราไปดูภาพอธิบายด้านล่างก่อนครับ ภาพด้านล่างคือยานพาหนะที่ถูกอนุมัติให้วิ่งความเร็วที่ 120 กม/ชั่วโมงได้.. ผ๊างงง.. สำหรับใครที่คิดว่ารถบรรทุกหรือรถโดยสารจะโดนปลดล็อคความเร็วได้นั้น รอไปก่อน..
.
#กรมขนส่ง #ค่าปรับ #กรมการขนส่ง #ขับรถเร็ว #กฎหมายขับรถ #วิ่ง120 #ค่าปรับกรมขนส่ง #จีพีเอส #ติดจีพีเอส #ติดGPS #จีพีเอสรถบรรทุก #จีพีเอสติดตามรถ #จีพีเอสสิบล้อ #จีพีเอส10ล้อ #จีพีเอสหกล้อ #จีพีเอส6
.
#เทพจีพีเอส #lnwgps
.

แสดงความคิดเห็น สนทนา เรื่องนี้ คลิก
 

บทความอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประกันโควิท_ประกันCOVID

-
--วิ่ง120,

ประกาศวิ่ง 120, ล่าสุด ขับ120ถนนอะไร, เส้นไหนบ้าง วิ่ง 120, ขับเร็ว 120, มีรถอะไรบ้างที่ ขับเกิน120, และ

 

ค่าปรับขับเร็วเกิน 120, เท่าไหร่กันแน่ วิ่งเร็ว 120 เส้นไหน, ได้บ้างรวมถึง ถนนวิ่งได้120, วิ่งดีสุด ขับเร็ว120 ที่ไหน, ถนนอะไรทำได้ กฎหมายขับเร็ว120, ล่าสุดที่ รถอะไรขับ 120ได้, อะไรบ้าง รถอะไรวิ่ง120ได้บ้าง, ประกาศขับรถเร็ว120, วิ่ง120ถนนอะไร, รถอะไรวิ่ง120, รถอะไรขับ120, รถวิ่ง120, รถอะไรวิ่ง 120, วิ่งเร็วเกิน120,

loading...