A A A

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 


เหมารถเที่ยว ราคาถูกอย่างเดียวไม่ได้ วิธีเลือก..!! ดูเลย


สรุปโดยย่อ : หลายๆ คงอาจจะเป็นบ่อยเวลาเที่ยวกันเป็นกลุ่มมักจะหา เหมารถเที่ยว, เส้นทางที่นิยม เช่ารถเที่ยว, เช่ารถตู้พร้อมคนขับ, หารถเที่ยวกันมากที่สุดคือ เหมารถเที่ยวเชียงใหม่, และ เหมารถเที่ยวกระบี่, 

วันนี้กรมขนส่งออกมบอก วิธีเลือกรถเช่า, หรีือ เหมารถ, เวลาจะเลือก เหมารถเที่ยว, หรือ เช่ารถเที่ยวนอกจากจะคำนึงถึง เหมารถเที่ยว ราคาถูก, แล้วยังต้องดูเรื่องความปลอดภัยอีก


171019 เช่ารถเที่ยว รถเที่ยว

รถที่นำมาให้บริการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1 ติดตั้ง GPS Tracking
2 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
3 เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน
4 ถังดับเพลิง
5 ค้อนทุบกระจกครบถ้วน


ทริคเล็กๆ น้อยๆ ที่ควรเซฟ

 

171019 เหมารถเที่ยวราคาถูก เหมารถ


เกี่ยวอะไรกับ GPS TRACKING BY : lnwGPS ไหม ?
ในส่วนของการช่วยเรื่องความปลอดภัย เทพจีพีเอสเอง ได้จำหน่าย GPSที่กรมขนส่งรับรอง, ตามมาตรฐานแบบ GPSแบบกรมขนส่ง, โดยรองรับการติดตั้ง GPSรถบรรทุก, และ GPSรถบรรทุกขนส่ง, ปัจจุบันให้บริการแถม GPSเครื่องรูดบัตร, พร้อมทั้งรับประกัน เครื่องรูดบัตรกรมขนส่ง, 5 ปี GPSกรมขนส่งรูดบัตร, หากใช้และมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ยกชุด เครื่องรูดบัตรกรมขนส่ง, ปัจจุบันมีการส่งข้อมูลทุกๆ 15 วินาที ดังนั้น GPS รูดบัตร กรมขนส่ง, ที่ถูกติดตั้งจะมีความปลอดภัยสูง คนขับจะถูกส่งข้อมูลขึ้นไปยังระบบ กรมขนส่ง GPS,


#GPSอย่างกรมขนส่ง, #gpsมาตรฐานขนส่ง, #GPSขนส่ง, #GPSกรมขนส่ง, #GPS TRACKINGขนส่ง,

วิธีเลือกรถเที่ยว วิธีเลือกรถเที่ยว
เหมา รถ เที่ยว, หรือค้นหา เช่ารถตู้, บางกรณีคุณอาจจะต้องการ เหมารถตู้, หรือ เช่ารถเที่ยว ราคาถูก, ดังนั้นแล้วการ เหมารถ ราคาถูก, ยังต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยอีกด้วย เหมา รถ เที่ยว, เส้นทางที่นิยมค้นหากันมากที่สุดคือ เหมารถเที่ยวเชียงใหม่ ราคาถูก, และ เหมารถเที่ยวกระบี่ ราคาถูก, ปกติแล้ว เช่ารถตู้ ราคาถูก, จะเริ่มที่ 1000 บาท ต่อวัน เช่ารถตู้พร้อมคนขับ ราคาถูก, ด้วยราคาก็จะมีบวกเพิ่มตามระยะทาง เหมารถตู้, ปัจจุบันมีทั้งในระบบ และ นอกระบบ ผู้ที่ใช้บริการ เช่ารถตู้, หรือ หารถเช่าราคาถูก, ต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยด้วย

ข่าวฉบับเต็ม

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! วิธีเลือกรถโดยสารเช่าเหมาเพื่อการเดินทางทำบุญทอดกฐิน ต้องเป็นรถโดยสารป้ายเหลืองที่จดทะเบียนถูกต้อง มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking วางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสม ตรวจสอบความพร้อมคนขับรถก่อนเดินทาง คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะโดยสารไปกับรถเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ช่วงระยะเวลา 1 เดือน หลังเทศกาลออกพรรษา ประชาชนนิยมเดินทางไปทอดกฐินตามวัดในต่างจังหวัด โดยเลือกใช้บริการเช่าเหมารถบัสหรือรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน เลือกขนาดรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและสภาพเส้นทาง เช่น หากต้องเดินทางในเส้นทางที่มีความลาดเอียงหรือสูงชันควรเลือกใช้รถที่เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง เลือกใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน ไม่มีประวัติเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง โดยอาจตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เช่น สถิติอุบัติเหตุ ประวัติการให้บริการจากผู้ใช้บริการรายอื่น มีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้านผู้ประกอบการ ต้องตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตัวรถต้องมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้องตรงตามระยะเวลา ติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกครบถ้วน กำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย และให้นำรถเข้าตรวจ ณ จุดตรวจรถโดยสาร Checking Point ทุกๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจความพร้อมของรถระหว่างการเดินทางและเพื่อให้พนักงานขับรถได้พักผ่อนคลายอิริยาบถ สำหรับพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทางต้องมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า พักผ่อนเพียงพอ และต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทของรถ เช่น หากเป็นรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกคนได้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประเภททุกประเภทชนิดที่ 2,3 และ 4 และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ก่อนออกเดินทางต้องตรวจสอบว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตรงตามที่ตกลงกันและตรงกับที่ทำสัญญาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลง เช่น ทะเบียนรถไม่ตรงกับในสัญญา สภาพรถไม่ปลอดภัย คนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภทรถ ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที และสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วย ในขณะเดินทางผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะโดยสารไปกับรถ หมั่นสังเกตอาการพนักงานขับรถ หากมีอาการอ่อนล้าหรือง่วงให้หยุดพักหรือเปลี่ยนคนขับ และเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ให้เปลี่ยนคนขับหรือหยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขับรถต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง เตือนไม่ให้ผู้ขับรถขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และไม่ควรเร่งให้ขับรถเร็วเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง หากคนขับฝ่าฝืนกฎหมายหรือขับรถประมาทเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ให้ตักเตือนและขอความร่วมมือให้ขับรถด้วยความปลอดภัย หรือแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบเพื่อแก้ไขปัญหา หรือแจ้งมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
--------------------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805


สินค้าที่เกี่ยวข้อง


GPSติดรถขนส่ง

เครดิต จาก : กรมขนส่ง
https://www.dlt.go.th

loading...

 lne เทพจีพีเอส lnwGPS